X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1384

خدایا

اینروزها را می گذرانم با این دید که همه ادمها اینه منند و همه کارهایشان نمونه ای از اعمالیست که من می توانم انجام بدهم و یا در گذشته انجام داده ام .

پس یاد گرفتم که دیگران کیسه بکس من نیستند که خشمم و بار عصبیم را روی انها خالی کنم .

یاد گرفتم که اگر ادعایی در موردی دارم باید انقدر در رفتارم انقدر وسعت عمل داشته باشم  که رفتارم با ادعاهایم  سازگار باشد .

یاد گرفتم که اگر از دیگران انتقادی می کنم  حواسم باشه  که اگر خودم در ان شرایط قرار گرفتم  درست عمل کنم

و یادگرفتم که اگر به دیگران تهمتی میزنم و انها را به  خصلتی متهم می کنم بدانم که شاید همان خصلت در زوایای پنهان شخصیتم نهفته باشد و در زمانی سر براورد .

و یاد گرفتم که ادمی که دیگران را به خاطر خصوصیات طبیعی ولو منفیشان سرزنش می کند اگر خودش در همان موقعیت قرار گیرد به بدترین وجه عمل می کند.

و از همه مهمتر اینکه بهم یاد دادی که نیتم را خالص کنم برای تو .

اگر کاری را برای اظهار وجود ویا ثابت کردن چیزی به ادمها انجام دادم حتما انتظار بدترین برخورد را از جانب انها داشته باشم .

و من ازین به بعد  تنها تو را در نظر می گیرم و با نیت کار برای تو و در راه تو دست به عمل می زنم .