یکشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1384

اینروزها فقط دعایم این است

خدایا به من قدرت عشق بی قید و شرط را عطا فرما .

قدرتی به من بده تا در میان مردم و بی نیاز از محبتشان زندگی کنم .

کاری کن تا تنها تو باشی معشوقم که دیگر دلم تاب حضور معشوقی از جنس بندگانت را ندارد.

و یا توفیق حضور کسی را در دلم عطا فرما که با مهرش مرا  در راه به سوی تو یاری فرماید.

جمعه 18 شهریور‌ماه سال 1384
خدای بزرگ !
سعی می کنم مناظره گری باشم تا از اتفاقات درس گیرم .
مرگهای دوستان و آشنایان جوانم بسیار درد آور است .
دختران جوانی که چشم و چراغ خانواده بودند .
یکی در غربت
یکی زیر تیغ جراحی
پدر ها و مادرهاشان بهت زده فقط می نگرند بدون هیچ اشکی ...
و من حس می کنم تو چقدر آنها را دوست داشتی که اینگونه آزمایششان می کنی ...
اینگونه به نزد خودت می کشانیشان ..
تو در کنار آنهایی ...
در کنار آنها با دل شکستیشان ..
عاشقانه دوستشان داری چرا که تنها انهایی را مصیبت می دهی که برایت با ارزشند...
صبر این ازمایش را به انها بده ..
خدای من این مرگها برایم دست اوردی داشت بس عظیم .
زندگی ارزش خیلی چیزها را ندارد
قوانین دست و پا گیر
عادات احمقانه
ارزشهایی جز اتلاف وقت نتیجه ای ندارند و تنها ما را از تو دور می کنند ..
زندگی این دو زیباروی جوان برای من پر از درس بود .
قضاوت در مورد زندگیشان در حد من نیست ولی مرگشان به یادم اورد که زندگی کوتاهتر از ان است که بیهوده صرفش کنی .
اولویتها باید مشخص شوند و باید به سرعت پیش رفت .
در راه تو
راه عشق و دوستی گام برداشت .
تنها تویی حقیقت راستین
( تعداد کل: 5 )
   1       2       3    >>